You are here

Sungur Savran, Bir ihtilal olarak Millî Mücadele 2: Anadolu’da sürekli devrim dinamikleri