You are here

Kurtar Tanyılmaz, Ekim devriminde Rus avangard sanatçıları