You are here

Burak Gürel, Stalinizm ile kapitalizm arasında köprü kuran bir düşünür: Domenico Losurdo