You are here

Kurtar Tanyılmaz, Kriz karşısında Zizek