You are here

Nail Satlıgan, Günümüz kapitalizminin pamuk ipliği: hayalî sermaye spekülasyonu