You are here

Emre Bayır, Karl Marx’ın edebi dünyası ve dünya edebiyatının çalışmalarındaki yansıması