You are here

Devrimci Marksizm Okulu Ders 2: Kapitalizm, sınıflı toplumlar, sömürü

Devrimci Marksizm Okulu Ders 2: Kapitalizm, sınıflı toplumlar, sömürü

Video: 

Devrimci Marksizm Okulu'nun "Kapitalizm, sınıflı toplumlar, sömürü" başlıklı ikinci seminerinin videosu. 

Bu seminer için okuma metinleri: 

- Alman İdeolojisi - K.Marx 
- Ücret, fiyat ve kâr/ücretli emek ve sermaye - K. Marx 

Kategori: