You are here

Devrimci Marksizm Okulu Ders 1: Neden devrimci Marksizm

Video: 

Devrimci Marksizm Okulu'nun "Neden devrimci Marksizm: sınıflar, sınıf mücadelesi, ideoloji, devrim" başlıklı ilk seminerinin videosu. 

Bu seminer için okuma metinleri: 

- Komünist Manifesto - K.Marx 
- Sınıfları Haritalamak - Sungur Savran