You are here

Yiğit Karahanoğulları, Kapitalist Gelişme Teorisi üzerine bir değerlendirme