You are here

Yiğit Karahanoğlulları, Emek değer kuramı ve kapitalizmin krizi