You are here

Devrimci Marksizm Yayın Kurulu

Aydınlara açık mektup: “Yetmez ama evet” tavrının muhasebesine çağrı

Türkiye’nin yüreği solda olan binlerce, on binlerce aydını yakın bir geçmişe kadar Recep Tayyip Erdoğan’ı destekledi. Kimi başından itibaren, kimi 2005 ya da 2007’den başlayarak, kimi 2010 anayasa referandumu ile birlikte. Bunun ne kadar vahim bir şey olduğu ortada değil mi? Bu deneyim neden tartışılmıyor?

1984-2014: Kürt savaşının 30 yılı

Şemdinli ve Eruh’ta ilk kurşunun atılmasından bu yana tam 30 yıl geçti. Bu 30 yılın bir bilançosu son derecede önemli, çünkü bugün Kürt hareketi sadece Türkiye’nin belirleyici siyasi aktörlerinden biri değil, IBSİD’in (yaygın olarak kullanılan adıyla IŞİD’in) Irak Kürdistan’ına yaptığı son taarruzda karşı bir güç olarak oynadığı rolden de anlaşılabileceği gibi, Ortadoğu’da önemli bir oyuncu haline gelmiş durumda. 30. yıl vesilesiyle kardeş yayınımız Devrimci Marksizm dergisinin Yayın Kurulu’nun yaptığı bir değerlendirmeyi yayınlıyoruz. Bu değerlendirme Devrimci Marksizm’in Ağustos ayı içinde piyasa çıkacak olan 21. sayısında ana dosya olan Kürt sorunu dosyasında başka yazılarla birlikte yer alıyor.

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Kapitalizm bir kez daha insanlığı dehşet verici bir felâkete doğru sürüklüyor. Eylül-Ekim aylarında dünya çapında yaşanan mali çöküş sadece ekonomik alanda değil, politik, ideolojik ve askeri alanlarda da dünyanın yepyeni bir döneme girmesiyle sonuçlanacak. Ekonomik alanda tahribat finans piyasalarını çoktan aştı, üretim ve yatırım alanlarına sıçradı. 1930’lu yıllarınkine benzer derin bir depresyonun ilk işaretleri ortaya çıkmaya başladı bile.

DM Çıkış Bildirisi

Sosyalizmin uzun güneş tutulması sona eriyor. Marksizm yeniden insanlığın önündeki temel sorunlara ışık tutacak kılavuz haline gelme olanağına kavuşuyor. Bir çeyrek yüzyıl boyunca dünyada ve Türkiye’de, solun düşünsel hayatı da dahil olmak üzere, fikirler dünyasında hegemonya kurmuş olan düşünce akımlarının, yani burjuva liberalizmi, bunun sol varyantı sivil toplumculuk-sol liberalizm, post-modernizm, post-Marksizm, post-Fordizm, küreselcilik gibi akımların etkisi daha bir süre boyunca hissedilecek elbette.

Pages

Subscribe to RSS - Devrimci Marksizm Yayın Kurulu