You are here

Devrimci Marksizm Yayın Kurulu

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Kapitalizm bir kez daha insanlığı dehşet verici bir felâkete doğru sürüklüyor. Eylül-Ekim aylarında dünya çapında yaşanan mali çöküş sadece ekonomik alanda değil, politik, ideolojik ve askeri alanlarda da dünyanın yepyeni bir döneme girmesiyle sonuçlanacak. Ekonomik alanda tahribat finans piyasalarını çoktan aştı, üretim ve yatırım alanlarına sıçradı. 1930’lu yıllarınkine benzer derin bir depresyonun ilk işaretleri ortaya çıkmaya başladı bile.

DM Çıkış Bildirisi

Sosyalizmin uzun güneş tutulması sona eriyor. Marksizm yeniden insanlığın önündeki temel sorunlara ışık tutacak kılavuz haline gelme olanağına kavuşuyor. Bir çeyrek yüzyıl boyunca dünyada ve Türkiye’de, solun düşünsel hayatı da dahil olmak üzere, fikirler dünyasında hegemonya kurmuş olan düşünce akımlarının, yani burjuva liberalizmi, bunun sol varyantı sivil toplumculuk-sol liberalizm, post-modernizm, post-Marksizm, post-Fordizm, küreselcilik gibi akımların etkisi daha bir süre boyunca hissedilecek elbette.

Pages

Subscribe to RSS - Devrimci Marksizm Yayın Kurulu