You are here

Sungur Savran, Mağrur olma padişahım, senden büyük tarih var: 31 Mart’ın ve Abdülhamid’in hal’inin 110. yıldönümü