You are here

Sungur Savran, Bir ihtilal olarak Millî Mücadele 1: Burjuvazinin güçleri