You are here

Sungur Savran, 2020 borsa çöküşü: Üçüncü Büyük Depresyon’un dördüncü evresi