You are here

Selim Sonatlı, Nail Satlıgan dosyasını sunuş