You are here

Sait Almış-Mehmet İnanç Turan, TKP’nin burjuvaziyle işbirliği politikası üzerine

Bu yazı aynı tarihlerde iki komşu ülkede gerçekleşen iki farklı devrimden kaynak alan, iki farklı ideolojinin aşk düzeyinde kör bir bağlılığa dayanan ilişkileri üzerinedir. Bu aşkın taraflarından biri Kemalizm, diğeri ise TKP’dir. Kemalizm, yıkılan bir imparatorluk içinden çıkan ulus devletlerden birinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmi ideolojisidir. Emperyalist işgale ve Monarşik yönetime kendi sınıfsal çıkarları adına başkaldıran yerli burjuvazinin ideolojisidir. Temelleri kurtuluş savaşı içinde Mustafa Kemal tarafından atılmıştır.