You are here

Özgür Öztürk, 1920’li yıllarda SSCB’de sanayileşme tartışmaları