You are here

Şiar Rişvanoğlu, Sınıf kininin ve Kürt “umut”unun kamerası, sinemanın devrimci şairi