You are here

Vladimir İlyiç Lenin, Kâhince sözler