You are here

Mehmet İnanç Turan, İki anı kitabı ve kısa gerçekler