You are here

Lev Davidoviç Trotskiy, Ordu inşasındaki politikamız (Rusya Komünist Partisi Sekizinci Kongresi tarafından kabul edilen tezler, Mart 1919)