You are here

Kurtar Tanyılmaz, Türkiye egemen sınıfının yapısında dönüşüm