You are here

Kurtar Tanyılmaz, Hayalet artık bütün dünyada kol gezecek: Günümüzde işçi sınıfı