You are here

Kurtar Tanyılmaz, Halk isyanının ekonomi politiği