You are here

Kurtar Tanyılmaz, Burjuvazinin iç çatışmasının sınıfsal temelleri