You are here

Kurtar Tanyılmaz, 21. yüzyılın ilk büyük buhranına doğru