You are here

Devrimci Marksizm Yayın Kurulu, Celia Hart’ı tanıtırken: Küba’nın Trotskisti, Trotskizmin Guevaracısı