You are here

Burak Gürel, Çin Halk Cumhuriyeti’nde kapitalist restorasyona giden yol: Maoculuk, bürokrasi ve kitle mücadeleleri (1949-1979)