You are here

Burak Başaranlar, “Tahılı nasıl olursa olsun alın!”: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde kolektif tarıma geçiş