You are here

Alper Öztaş, Bertell Ollman’ın diyalektik mantık anlayışının eleştirisi