You are here

Şiar Rişvanoğlu, Devrimin şairi, şiirin devrimcisi: Mayakovski