You are here

Levent Dölek, Geçiş Programı'nın yapısı ve yöntemi