You are here

Kurtar Tanyılmaz, İnşaat sektörü: Lokomotif mi yedek lastik mi?