You are here

Devrimci Marksizm Yayın Kurulu, Devrimci Marksizm’in 10 yılı - devrimci Marksist teorinin 30 yılı